О нама

Удружење  је форморано 25.06. 2013. године.

Чланови могу имати пуноправни, придружени и почасни статус. Пуноправни  су они који су пензионисани са дужности у извиђачким јединицама и органима војнообавештајне службе ЈНА, ВСРЈ,  ВСЦГ или ВС. Придружени чланови су активни припадници обавештајних органа или јединица. Почасни чланови могу бити пензионисани и/или активни припадници сродних служби Републике Србије, или лица која су својом делатношћу помагала војнообавештајни рад. У изузетним случајевима почасни чланови могу бити и страна лица, о чему одлучује Скупштина Удружења.

Удружење функционише на основу Статута. Има своје органе: Ску-пштину, председника Скупштине, Управни одбор, председника Уп-равног одбора који има свог заме-ника и секретара, и Надзорни од-бор.

 Удружење има и одговарајуће секције.

Удружење своје активности изводи на основу годишњег плана рада. Оне обухватају: прикупљање историјске грађе и израду јавних публикација; организовање стручних скупова; објављивање књига; сарадњу са сличним организацијама у земљи и иностранству; хуманитарни рад према члановима којима је то неопходно; и организацију разних друштвених активности – излети, другарске вечери, неговање наших традиција и одавање почасти заслужним грађанима Републике Србије, и слично.

Удружење има своје симболе: печат, грб, значку и чланску карту.

За учлањење је неопходно попунити следеће обрасце: 1) приступницу, 2) изјаву у три примерка. Уз ово је неопходно прложити задњи изештај банке о пријему пензије, ради скидања чланарине са рачуна. Уместо овог цео износ годишње чланарине може се платити одједном, путем уплатнице, на одговарајући рачун банке.

Адреса удружења је Браће Југовића бр. 1911000 Београд

E-mail: veteranivos@gmail.com