О нама

 

Удружење  је форморано 25.06. 2013. године.

Чланови могу имати пуноправни, придружени и почасни статус. Пуноправни  су они који су пензионисани са дужности у извиђачким јединицама и органима војнообавештајне службе ЈНА, ВСРЈ,  ВСЦГ или ВС. Придружени чланови су активни припадници обавештајних органа или јединица. Почасни чланови могу бити пензионисани и/или активни припадници сродних служби Републике Србије, или лица која су својом делатношћу помагала војнообавештајни рад. У изузетним случајевима почасни чланови могу бити и страна лица, о чему одлучује Скупштина Удружења.

Удружење функционише на основу Статута. Има своје органе: Ску-пштину, председника Скупштине, Управни одбор, председника Уп-равног одбора који има свог заме-ника и секретара, и Надзорни од-бор.

 Удружење има и одговарајуће секције.

Удружење своје активности изводи на основу годишњег плана рада. Оне обухватају: прикупљање историјске грађе и израду јавних публикација; организовање стручних скупова; објављивање књига; сарадњу са сличним организацијама у земљи и иностранству; хуманитарни рад према члановима којима је то неопходно; и организацију разних друштвених активности – излети, другарске вечери, неговање наших традиција и одавање почасти заслужним грађанима Републике Србије, и слично.

Удружење има своје симболе: печат, грб, значку и чланску карту.

За учлањење је неопходно попунити следеће обрасце: 1) приступницу, 2) изјаву у три примерка. Уз ово је неопходно прложити задњи изештај банке о пријему пензије, ради скидања чланарине са рачуна. Уместо овог цео износ годишње чланарине може се платити одједном, путем уплатнице, на одговарајући рачун банке.

Адреса удружења је Савски трг 9/IV, 11000 Beograd

E-mail: veteranivos@gmail.com